Topolit Kanalsaniermörtel S (KSM S)
Plastyczna zaprawa naprawczo-ochronna do poziomych oraz pionowych powierzchni w infrastrukturze podziemnej: kinety, spoczniki itp.

• Krótki czas wiązania

• Na bazie cementu siarczanoodpornego

• Grubość warstwy: 6-50 mm

  • barwa
  • Mrozoodporność
  • pakowanie
    WOREK 25 KG
  • reakcja na ogień
  • wytrzymałość na ściskanie
    ≥ 12 MPA PO 24 H
Karta techniczna
Pobierz
nasi partnerzy