Topolit Iniekt SW
Zaprawa iniekcyjna zalecana w miejscach zalegania wody. Wypełnianie pustych przestrzeni, np. przy metodzie reliningu i shortliningu, wypełnianie rys i spoin w konstrukcjach, kamiennych, ceglanych i betonowych, wypełnianie pustek górotwórczych.

• Krótki czas wiązania

• Podwyższona odporność na rozmywanie

  • barwa
  • Mrozoodporność
  • pakowanie
    WOREK 20 KG
  • reakcja na ogień
  • wytrzymałość na ściskanie
    ≥ 20 MPA PO 7 DNIACH, ≥ 30 MPA PO 28 DNIACH
Karta techniczna
Pobierz
nasi partnerzy