Topolit Bitumenfix S
Asfalt reaktywny do naprawy większych ubytków w nawierzchniach asfaltowych i betonowych.

• Łatwy w obróbce

• Obciążalny natychmiast

• Bezrozpuszczalnikowy

  • barwa
  • Mrozoodporność
  • pakowanie
    WIADRO 25 KG
  • reakcja na ogień
  • wytrzymałość na ściskanie
Karta techniczna
Pobierz
nasi partnerzy