EuroHarz EP 20
Dwuskładnikowy, samorozlewny, chemoutwardzalny, bezrozpuszczalnikowy materiał epoksydowy, przeznaczony do wykonywania szczelnych, wysokowytrzymałych, barwnych warstw posadzkowych o znakomitej odporności chemicznej i mechanicznej.

• Wysoka odporność chemiczna
• Bardzo wysoka twardość, wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na ścieranie, uderzenia itp.
• Tworzy jednolite, pozbawione fug, szczelne powłoki, nieprzepuszczalne dla wody i innych cieczy
• Nie wymaga stosowania dodatkowych warstw ochronnych

  • barwa
  • Mrozoodporność
  • pakowanie
    Komponent A (puszka 16,4 kg) i Komponent B (puszka 3,4 kg)
  • reakcja na ogień
  • wytrzymałość na ściskanie
Karta techniczna
Pobierz
nasi partnerzy