EuroGrout BV WIN
Ekspansywna, samorozlewna zaprawa cementowa o uziarnieniu do 4 mm, z możliwością stosowania od - 3˚C. Materiał do wykonywania podlewek pod łożyska mostowe, słupy stalowe i betonowe, szyny jezdne i suwne. Doskonałe rozwiązanie do podlewania wszelkiego rodzaju elementów i urządzeń obciążonych dynamicznie, do osadzania w betonie kotew, prętów, zalewania połączeń elementów prefabrykowanych oraz do wypełniania niewielkich ubytków w betonie

• szybki przyrost wytrzymałości, wysokawytrzymałość końcowa

• stopień wodoszczelności W12 zgodnie z normąPN-88/B-06250

• odporna na mróz, sól drogową, olej i produktypochodne

• odporna na działanie chlorków

• niski współczynnik wody do cementu

• nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz

  • barwa
  • Mrozoodporność
  • pakowanie
  • reakcja na ogień
  • wytrzymałość na ściskanie
Karta techniczna
Pobierz
nasi partnerzy