EuroGrout 440 WIN
Ekspansywna, samorozlewna zaprawa cementowa o uziarnieniu do 4 mm, z możliwością stosowania od - 3˚C. Stosowana do wykonywania podlewek pod słupy betonowe i stalowe, zalewania połączeń elementów prefabrykowanych osadzania w betonie kotew, prętów oraz do wypełniania niewielkich ubytków w betonie.

• szybki przyrost wytrzymałości, wysoka wytrzymałość końcowa

• bardzo dobre właściwości podpływania

• odporna na mróz, sól drogową, olej i produkty pochodne

• odporna na działanie chlorków

• niski współczynnik wody do cementu

• nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz

  • barwa
  • Mrozoodporność
  • pakowanie
  • reakcja na ogień
  • wytrzymałość na ściskanie
Karta techniczna
Pobierz
nasi partnerzy