EuroCret MKH
Warstwa sczepna między starym betonem a nową warstwą naprawczą, uzupełniającą czy reprofilacyjną. Antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia.

Na bazie cementu

Długi czas otwarty

  • barwa
  • Mrozoodporność
  • pakowanie
    WOREK 25 KG
  • reakcja na ogień
  • wytrzymałość na ściskanie
Karta techniczna
Pobierz
nasi partnerzy