EuroCret HMC
Preparat chroniący przed wpływami atmosferycznymi powierzchnie betonowe, żelbetowe i sprężone, w inżynierii komunikacyjnej, hydrotechnicznej i przemysłowej.

Hydrofobizacja powierzchniowa

Na bazie rozpuszczalników lotnych

  • barwa
  • Mrozoodporność
  • pakowanie
    KANISTER 10 L, KONTENER 20 L, 400 L, 800 L
  • reakcja na ogień
  • wytrzymałość na ściskanie
Karta techniczna
Pobierz
nasi partnerzy