EuroCret HM
Hydrofobizująca emulsja wodna do powierzchniowej ochrony konstrukcji betonowych, żelbetowych, sprężonych, murowanych, ceglanych i kamiennych w inżynierii komunikacyjnej.

Hydrofobizacja powierzchniowa

Redukuje absorpcję wody

Nie tworzy filmu na powierzchni

  • barwa
  • Mrozoodporność
  • pakowanie
    KANISTER 10 L
  • reakcja na ogień
  • wytrzymałość na ściskanie
Karta techniczna
Pobierz
nasi partnerzy