EuroCret BD 1645
Beton o klasie wytrzymałości C35/45.

• Plastyczna

• Niskoskurczowy

• Uziarnienie do 16 mm

 • barwa
 • Mrozoodporność
  F200
 • pakowanie
  WOREK 30 KG
 • reakcja na ogień
 • wytrzymałość na ściskanie
  ≥ 45 MPA PO 28 DNIACH
Karta techniczna
Pobierz
nasi partnerzy