BituCRET
Stosowana na zimno, trzyskładnikowa elastyczna hydroizolacja bitumiczna, w systemie z warstwą ochronną. Do zastosowania na powierzchniach betonowych przygotowanych pod nawierzchnie asfaltowe, obciążone ruchem kołowym, w obiektach inżynierii komunikacyjnej, korytach balastowych w infrastrukturze kolejowej oraz na parkingach.

• Łatwa i szybka w stosowaniu
• Nie wymaga gruntowania
• Wysokoelastyczna, mostkująca rysy (także w ujemnych temperaturach)
• Mrozoodporność F200
• Możliwość obciążenia kruszywem po ok. 1 godzinie

  • barwa
  • Mrozoodporność
    F200
  • pakowanie
    Składnik A (wiadro 10,3 kg) Składnik B (wiadro 5,1 kg) Składnik C (4,6 kg) Membrana ochronna 10 m²
  • reakcja na ogień
  • wytrzymałość na ściskanie
Karta techniczna
Pobierz
nasi partnerzy